Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumama i vodnim resursima u jugoistočnoj Evropi

Period implementacije:  2015-2017

Izvršno telo: Stalna radna grupa za ruralni razvoj Jugoistočne Evrope (Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) of South Eastern Europe)

Cilj projekta je poboljšanje regionalnih kompetencija i resursa i institucionalnih kapaciteta za održivo upravljanje šumskim i vodnim resursima kako bi se podržao razvoj ruralnih ekonomskih područja.

Više informacija o projektu možete pronaći na stranici https://www.giz.de/en/worldwide/35208.html