“Jačanje nacionalnih kapaciteta Srbije za bezbedno upravljanje kontaminiranim lokacijama i povezanim opasnim materijama da bi se sprečio negativan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu“

Implementacioni period: 18. maj 2018 – 31. decembar 2018. godine

Izvor finansiranja: Quick Start Program (QSP) poverilački fond kroz Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama kojim rukovodi Program UN za životnu sredinu.

Sprovođenje projekta: Projektom je koordiniralo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, a realizovan je uz podršku Regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu i Kancelarije SZO u Srbiji. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut” bio je vodeća implementaciona institucija, a među partnerima su bili i Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) i Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor.

U okviru projekta je razvijen nacionalni okvir za pravilno upravljanje kontaminiranim lokacijama radi uklanjanja/minimiziranja i sprečavanja rizika za zdravlje ljudi i životnu sredinu, uz multisektorski pristup i uključivanje svih interesnih strana, u cilju unapređenja zdravlja stanovništva Republike Srbije sprečavanjem negativnih uticaja kontaminiranih lokacija i povezanih opasnih materija na zdravlje, a koji je pilotiran u Boru.

Za više informacija o projektu posetite: https://www.ikls.rs/sr