Obaveze zemalja potpisnica UNCCD

Sve države potpisnice Konvencije, čak i one koje nisu pogođene dezertifikacijom imaju određene obaveze koje su objašnjene članovima 3, 4, 12, 14, 16, 17, 18, 19 i 20 Konvencije. Oni se prvenstveno odnose na međunarodnu saradnju u implementaciji UNCCD-a na svim nivoima i podrazumevaju:

  • Sakupljanje, analizu i razmenu informacija
  • Istraživanje i prenos tehnologije
  • Izgradnju kapaciteta i jačanje svesti o borbi protiv dezertifikacije
  • Promovisanje integrisanog pristupa u izradi nacionalnih strategija za borbu protiv dezertifikacije
  • Pomoć u obezbeđivanju adekvatnih finansijskih sredstava za programe za borbu protiv dezertifikacije/degradacije zemljišta i ublažavanje posledica suše

Zemlje pogođene dezertifikacijom u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Karibima, Severnom Mediteranu i Centralnoj i Istočnoj Evropi pripremaju nacionalne akcione programe (NAP) i sarađuju na regionalnom i subregionalnom nivou. Druge pogođene zemlje potpisnice Konvencije imaju mogućnost da pripremaju NAP-ove u skladu sa odredbama Konvencije, ili da formulišu sopstvene strategije i prioritete za suzbijanje dezertifikacije. Razvijene zemlje imaju, prema članu 6, članu 20 i drugim članovima, specifične obaveze za podršku zemljama (posebno zemljama u razvoju) pogođenim dezertifikacijom obezbeđivanjem finansijskih sredstava i olakšavanjem pristupa odgovarajućoj tehnologiji i znanju.

Sve potpisnice su obavezne (član 26) da izveštavaju o merama koje su preduzele za primenu Konvencije. Strane koje su pripremile NAP-ove su obavezne prema članu 10 da pružaju redovne izveštaje o njihovom sprovođenju.

 

Prava i koristi zemalja potpisnica UNCCD

Pridruživanjem UNCCD-u, država potpisnica Konvencije ima puno pravo u pregovorima na sednicama Konferencije strana (eng. Conference of the Parties – COP). To omogućava članicama da:

  • Učestvuju u međudržavnom normativnom i političkom procesu koji se bavi dezertifikacijom, degradacijom zemljišta i sušom
  • Usvajaju i promovišu mehanizme podrške koji su usmereni na održivo upravljanje zemljištem (eng. Sustainable Land Management – SLM)
  • Učestvuju u naučnoj saradnji koja se fokusira na različite aspekte dezertifikacije, degradacije zemljišta i sušu.

Zakon o potvrđivanju UNCCD