Izveštavanje

Zemlje članice UNCCD-a su se ratifikacijom Konvencije, između ostalog, obavezale na izveštajni proces i podnošenje nacionalnih izveštaja prema UNCCD sekretarijatu na osnovu definisane dinamike i planiranih izveštajnih ciklusa. Izveštavanje pomaže članicama (Stranama) u razvoju i unapređenju sistema monitoring na nacionalnom nivou, ali im i omogućava da podele znanje i iskustvo sa drugim zainteresovanim stranama.

Na 13. sastanku Konferencije strana (COP) u septembru 2017. godine, članice su usvojile novi strateški okvir za sprovođenje Konvencije za period 2018-2030. U skladu sa novim UNCCD 2018-2030 Strateškim okvirom, Strane će izveštavati o napretku prema pet strateških ciljeva vezanih za stanje ekosistema i populacije, sušu, globalne ekološke prednosti i mobilizaciju finansijskih i nefinansijskih resursa kako bi se podržala implementacija Konvencije. Napredak ka strateškim ciljevima će se meriti kroz indikatore: trendovi u pokrivanju zemljišta, trendovi u nastanku zemljišta i trendovi u zalihama ugljenika iznad i ispod zemlje, koji se takođe koriste za praćenje procesa ostvarivanja ciljeva održivog razvoja (engl.; Sustainable Development Goals – SDGs), a posebno potcilja 15.3.

Zemlje članice na osnovu definisanih indikatora izveštavaju prema UNCCD-u pomoću online portala – Sistema za procenu uspešnosti i pregled implementacije (PRAIS portal). Portal za procenu učinka i procjenu implementacije (PRAIS) je ključni alat za izvještavanje koji pomaže Stranama UNCCD-a da podnesu svoje izvještaje. PRAIS portal se stalno ažurira i nastaviće da olakšava buduće procese izveštavanja UNCCD-a. Na raspolaganju su i drugi alati za izveštavanje, kao što su šabloni i priručnici, kako bi se pomoglo stranama da podnesu svoje izveštaje blagovremeno.

Vremenski okvir za izveštavanje je dostupan ovde.

Izveštaji svih članica UNCCD dostupni su ovde.

Na osnovu primljenih informacija od svih zemalja članica, Sekretarijat Konvencije upoređuje i analizira dobijene vrednosti na globalnom nivou, čija je konačna svrha unapređenje borbe protiv degradacije/dezertifikacije zemljišta u svetu. U saradnji sa Globalnim Mehanizmom za UNCCD, Sekretarijat razvija mehanizme izveštavanja koji su u skladu sa budućim zahtevima i strateškim okvirom.