Projekat velikog obima „Pravilno upravljanje i finalno zbrinjavanje PCB-a u Republici Srbiji“, UNIDO 100313, GEF 4877

Glavni cilj projekta je da se zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina smanjenjem i odstranjivanjem ispuštanja ili izlaganja polihlorovanim bifenilima (PCB) kroz uspostavljanje sistema za upravljanje i konačno odlaganje 200 tona opreme kontaminirane PCB-om.

Projekat je kofinansiran od strane Svetskog fonda za životnu sredinu (GEF), Elektroprivrede Srbije (EPS), Železnica Srbije (ŽS) i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Predviđeno trajanje projekta je do kraja 2020. godine. Jedinica za upravljanje projektom je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, a Ministarstvo zaštite životne sredine je Nacionalna izvršna agencija.

Jedan od pet konkretnih rezultata ovog projekta je Output 5: Politika javno-privatnog partnerstva (JPP) integrisana u nacionalnu šemu za procenu lokacija kontaminiranih PCB jedinjenjima. Aktivnosti koje će se sprovesti u okviru ovog output-a: istraživanje lokacija kontaminiranih PCB-jem, definicija kriterijuma za utvrđivanje prioritetnih lokacija kontaminiranih PCB-jem u okviru JPP, studija procene rizika za pilot lokaciju i plan upravljanja lokacijama kontaminiranim PCB-jem.

U okviru projekta pod nazivom “Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta” koji sprovodi Program UN za životnu sredinu (UNEP) a finansira GEF, izdvojeno je ukupno 39 potencijalno kontaminiranih lokacija iz Inventara kojim upravlja Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Svih 39 potencijalno kontaminiranih lokacija su “braunfild” lokacije. U aprilu 2017. godine uspostavljena je saradnja između projekata, kao i sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom zaštite životne sredine, u cilju uključivanja istraživanja PCB-a u aktivnosti pomenutog projekta. U januaru 2018. godine ispitivanje je završeno, a dobijeni rezultati pokazali su da je nekoliko lokacija kontaminirano PCB jedinjenjima, od čega je na pet lokacija koncentracija malo iznad zakonom propisanih granica, dok je na samo tri koncentracija PCB-a malo iznad remedijacionih vrednosti. Zbog činjenice da su preliminarna istraživanja potencijalno kontaminiranih lokacija uglavnom bila zasnovana na istorijskim zapisima i informacijama dobijenim od vlasnika lokacija, pre nego na ranije prikupljenim analitičkim podacima o kontaminaciji PCB-jem, bilo je potrebno sprovesti istraživanja koja će pružiti dovoljno podataka i tako omogućiti izbor najoptimalnih remedijacionih aktivnosti na lokaciji. Na osnovu ovih podataka odabrane su tri lokacije potencijalno zagađene PCB-jem, a to su: FOM Prokuplje, Župa Kruševac i Fabrika radijatora Zrenjanin, na kojima su zatim izvršena istraživanja. U okviru projektnih aktivnosti izrađen je i Priručnik posvećen upravljanju kontaminiranim lokacijama, a organizovane su i obuke za profesionalce u toj oblasti. Trenutno se lokacija visokog rizika Radijator Zrenjanin analizira u cilju određivanja potencijalnih remedijacionih aktivnosti.