Neutralnost degradacije zemljišta

Koncept Neutralnosti degradacije zemljišta je ishod konferencije Ujedinjenih nacija o održivom razvoju (UNCSD, Rio+20) iz 2012. godine na kojoj su inicirani međunarodni napori u cilju postizanja neutralnog sveta o degradaciji zemljišta (engl.: Land-degradation neutral world – LDNW). Neutralnost degradacije zemljišta (engl.: Land degradation neutrality – LDN) je nova inicijativa koja ima za cilj da se ne izgubi zdravo i produktivno zemljište u korist blagostanja ljudi i da se zaštiti zemljište i ekosistemske usluge koje zemljište pruža.

Neutralnost degradacije zemljišta bi mogao pomoći međunarodnoj zajednici da odgovori na izazov održive intenzivne proizvodnje hrane, goriva i vlakana kako bi se zadovoljila buduća potražnja bez daljeg degradiranja zemljišnih resursa.

Strane UNCCD definisale su neutralnost degradacije zemljišta kao:

Stanje u kojem kvalitet i kvantitet zemljišnih resursa, neophodan za održavanje funkcija ekosistema i obezbeđivanje proizvodnje hrane, treba da ostane stabilan ili poboljšan u okviru određenih prostornih i vremenskih uslova.

Cilj neutralnosti degradacije zemljišta jeste da održi i poveća količinu zdravih i produktivnih zemljišnih resursa u skladu sa nacionalnim prioritetima održivog razvoja. Neutralnost degradacije zemljišta mogao bi se postići putem održivog upravljanja zemljištem (engl.: Sustainable Land Management – SLM) i obnove ekosistema.

Ciljevi neutralnosti degradacije zemljišta su:

  1. Održati ili poboljšati usluge ekosistema;
  2. Održati ili poboljšati produktivnost, kako bi se obezbedila sigurnost i dostupnost hrane;
  3. Povećati otpornost zemljišta i populacija koja zavise od zemljišta;
  4. Stvoriti sinergiju sa drugim ciljevima zaštite životne sredine;
  5. Ojačati odgovorno upravljanje zemljištem.

Naučni konceptualni okvir za degradaciju zemljišta dostupan je na ovoj stranici.