Ključni pojmovi

Degradacija zemljišta:

Predstavlja proces narušavanja kvaliteta i funkcija zemljišta koji nastaje prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću ili je posledica nepreduzimanja mera za sprečavanje štetnih posledica. Glavni procesi koji su povezani sa gubitkom i degradacijom zemljišta: (i) eolska i vodna erozija (ii) pogoršanje fizičkih, hemijskih i bioloških ili ekonomskih svojstava zemljišta (iii) dugoročni gubitak prirodne vegetacije.

Održivo upravljanje zemljištem (UNCCD definicija):

Korišćenje zemljišnih resursa, uključujući zemljište, vodu, životinje i biljke, za proizvodnju robe kako bi se zadovoljile promenjene ljudske potrebe, istovremeno obezbeđujući dugoročni proizvodni potencijal ovih resursa i održavanje njihovih ekoloških funkcija.

Neutralnost degradacije zemljišta (UNCCD definicija):

Stanje u kojem kvalitet i kvantitet zemljišnih resursa, neophodan za održavanje funkcija ekosistema i obezbeđivanje proizvodnje hrane, treba da ostane stabilan ili poboljšan u okviru određenih prostornih i vremenskih uslova.