CENTAR ZA KONTROLU SUŠE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Agencija za životnu sredinu Slovenije
Kancelarija za meteorologiju

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 386 1 478 40 00

Web: www.dmcsee.org 

E-mail: gregor.gregoric@gov.si

Zadatak Centra  je da koordinira i olakša razvoj, određivanje i primenu oruđa za kontrolisanje suše i politiku kontrole suše u Jugoistočnoj Evropi sa ciljem da se poveća spremnost na sušu i umanje njeni neželjeni efekti. Zbog toga će Centar usredsrediti svoju pažnju na praćenje i procenjivanje suše, kao i procenjivanje rizika i podložnosti suši.